Белена, блекота, бешеная трава, бешенница, зубник, короста